interim control

“Meer dan acht op de tien (82 %) CFO’s en financieel directeuren geven aan in het komende jaar een beroep te doen op zzp‘ers (zelfstandigen zonder personeel) voor de financiële afdeling van het bedrijf.”

Salarisgids 2016, Robert Half

Inzet van een interim controller

De reden om te kiezen voor de inzet van interim controller zijn divers: van een reorganisatie tot tijdelijke onderbezetting door ziekte, zwangerschapsverlof, vertrek of ontslag. Ook het ontbreken van specifieke deskundigheid op een bepaald gebied is vaak reden voor de inzet van een interim controller.

 

Organisaties hebben hierbij de keuze tussen inhuur via een detacheringsbureau of voor de inzet van ZZP-ers. Detacheringsbureaus zijn over het algemeen duurder, maar claimen wel meer daarvoor meer kwaliteit te leveren. Of dit in de praktijk altijd zo is, is maar de vraag. Zij huren over het algemeen zelf ook ZZP-ers in om de opdrachten uit te voeren.

 

De meeste opdrachten van iforma interim control worden uitgevoerd zonder tussenkomst van detacheringsbureaus.

Waarom Marco Gort?

Het vinden van een interim controller is niet zo moeilijk. Menig boekhouder laat het woord ‘Controller’ op zijn visitekaartje zetten; het beroep is niet beschermd. Het aanbod van ‘Controllers’ is daarom erg groot…

 

Het vinden van een goede controller, dat is een stuk lastiger. Zeker in het onderwijs zijn deze dun gezaaid. Nu claim ik niet dat ik de beste controller ben die er te vinden is, maar ik kan wel steunen op meer dan twintig jaar ervaring als financial. Al vanaf 2001 ben ik werkzaam in het onderwijs. Mijn ervaring heb ik opgedaan in vrijwel alle onderwijsgebieden: primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), speciaal onderwijs (SO), praktijkonderwijs (PrO), middelbaar beroepsonderwijs (MBO), hoger beroepsonderwijs (HBO) en commercieel onderwijs.

 

Voor deskundigheid die niet door mijzelf kan worden geleverd, kan ik terugvallen op een adequaat netwerk van interim-managers.

Te verrichten werkzaamheden

De afgelopen jaren heb ik me vooral bezig gehouden met de volgende functies:

 • business controller
 • concerncontroller
 • project controler
 • reporting specialist
 • adviseur Planning & Control
 • hoofd financiële administratie

 

De werkzaamheden die ik daarbij heb verricht zijn divers:

 • Ontwikkelen begrotingsmethodiek incl. begrotingstools in Excel
 • Ontwikkelen rapportagemethodiek voor managementrapportages incl. modellen in Excel
 • Opstellen jaarrekeningformat en assistentie bij jaarrekeningwerk
 • Ontwikkelen beleid voor toekenning en uitputting personeelskosten, incl. formats in Excel
 • Opstellen diverse (ad)hoc rapportages
 • Uitvoeren investeringsanalyses en maken investeringsplan
 • Ontwikkelen intern controleplan en aansturing uitvoering hiervan
 • Selectie en aanbesteding (financiële systemen)

 

Op de pagina ‘Marco Gort MBA’ is meer terug te vinden over mijn opdrachtgevers en de uitgevoerde opdrachten.

Wilt u meer weten?

Bel 06-25206688 of stel uw vraag via het contactformulier.